We are proud to present you the new TV Spot for Swiss line Spa, an original brand that offers the best of advanced skincare treatments & skincare products from Swiss line by Dermalab. An excellent collaboration with Nilor Film Production.

Established in 2003, Swiss line Spa is the creation (creative desire or mission) of a skin passionate esthetician, to offer in Albania the best of advanced skincare treatments & skincare products from Swiss line by Dermalab.

—————————————

Ju prezantojmë me krenari spotin më të ri të Swiss line Spa, një markë origjinale që ju ofro më të mirën e trajtimeve të avancuara për fytyrën & produktet per kujdesin e lekurës të Swiss line by Dermalab. Një bashkëpunim i shkëlqyer me Nilor Film Production.

Themeluar ne 2003, Swiss line spa është sipërmarrja e Vasilika Selaj, nje estetiste me pasion për kujdesin e lëkurës, për të ofruar në Shqipëri më të mirën e trajtimeve të avancuara për fytyrën & produktet për kujdesin e lëkurës të Swiss line by Dermalab.