We believe that it is crucial to rise awareness and promote gender equality in the workplace and beyond, so we want to share with you the upcoming Inauguration of the new E-mma’s branch in Albania on November 13 at 4PM. E-mma is a french association aimed at promoting gender diversity in the digital domain, which is almost exclusively male. Promoting digital mix will contribute in the beginning of a new and exciting journey for girls and woman in our region. Everyone can join the event! Share the news with your friends! 🔊

📍For more information follow E-mma Epitech on Facebook or
visit http://e-mma.org/

Shqip ——————————————————————————————–

Ne besojmë se është thelbësore të promovojmë barazinë gjinore në vendin e punës dhe më gjerë, ndaj duam të ndajmë me ju eventin inagurues së degës më të re të E-mma në Shqipëri më 13 nëntor, ora 4:00. E-mma është një shoqatë franceze që ka për qëllim nxitjen e diversitetit gjinor në domenin digjital, i cili është nje domein ekskluzivisht mashkullor. Promovimi i miksit digjital do të kontribuojë në fillimin e një udhëtimi të ri dhe emocionues për vajzat dhe femrat në rajonin tonë. Gjithkush është i ftuar t’i bashkohet eventit! Ndani lajmin me miqtë tuaj!🔊

📍Për më shumë informacion ndiqni E-mma Epitech në Facebook ose
vizitoni http://e-mma.org/