home-4

Contact Head Office

Str. Dervish Hima

Bld. Ambasador 3, No 32
Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 42 267 681
Mob: +355 692076769 / +355 692062050

marketing@icebergcommunication.com

Production Line

Str. Pandi Dardha
Mbrapa Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave
Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 42 267 681
Mob: +355 692047467

events@icebergcommunication.com